content

VIVAB valde utbildning för att nå ut till kommuninvånare mer effektivt

Att som kommunalt bolag nå ut till invånarna i två kommuner om frågor som rör vatten, avlopp och återvinning är utmaningen VIVAB står inför. För att hänga med i den digitala utvecklingen och skapa större interaktion valde man att utbilda sig inom digitala och sociala kanaler.

VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB, är ett kommunalt bolag som jobbar med vattenförsörjning, avlopp och återvinning i Varberg och Falkenbergs kommuner. Sammanlagt har kommunerna 100 000 invånare som VIVAB på ett bättre sätt vill nå ut till.

– Vi jobbar med att försöka förändra vissa beteenden hos våra kunder och upplysa dom om vattnets värde. Vi har inte oändligt med vatten och måste vara rädda om det, säger Andréas Eriksson, kommunikationschef på VIVAB.

Till exempel kan det handla om att nå ut med information om vad som får spolas ned i toaletten eller hur man sorterar och slänger skräp och sopor på rätt sätt.

– Vi kände ett behov av att aktivera oss mer på sociala medier eftersom vi tidigare jobbat relativt lite med det. Vi ville nå ut med vår information och samtidigt skapa en social interaktion, säger Andréas Eriksson.

Ökad kunskap ledde till ytterligare behov

Beslutet att utbilda sig inom sociala medier ledde till en kontakt med Act Mediebyrå som hittills genomfört två utbildningar.

– Vi fick en grundläggande utbildning om de digitala och sociala kanalerna, vad som skiljer dom åt och hur man mest effektivt använder dom.

Efter den första grundläggande utbildningen började VIVAB arbeta mer aktivt med digitala kanaler och då uppstod ett behov av mer ingående kunskap.

– Man kan säga att den första utbildningen ledde till den andra, säger Andréas Eriksson. Vid nästa tillfälle riktade vi in oss på kunskap om att mäta, följa upp och utvärdera våra insatser. Där fick vi lära oss mer om både Google Ads och SEO.

Och för VIVAB:s del har utbildningarna varit givande och lett till fördjupade kunskaper.

– Vi har fått ut väldigt mycket av det, dels ren baskunskap men även mycket inspiration kring hur vi kan jobba. Hade vi inte varit nöjda med den första utbildningen hade vi inte hoppat på den andra, så det har varit väldigt givande, säger Andréas Eriksson.

Uppskattat med bollplank

Under utbildningen valde VIVAB att låta kommunikationsavdelningen på fyra personer delta i utbildningarna och en fördel var att Act Mediebyrå var på plats hos VIVAB istället för tvärtom.

Läs mer