Utbildning

Att kommunicera med närmare 94 000 invånare – så gör Karlstads kommun

Med en målgrupp på närmare 94 000 personer i olika åldrar står Karlstads kommun inför en utmanande kommunikativ nöt att knäcka. Debora Karlsson är kommunikationsstrateg och huvudredaktör för kommunens digitala och sociala kanaler.

Karlstads kommun har arbetat med sociala medier sedan 2010 och har i dag omkring 80 olika konton på Facebook och lika många på Instagram.

– Det vi tittar på nu är hur väl vi når ut till våra målgrupper via de sociala plattformar vi använder i dagsläget, säger Debora Karlsson.

Karlstads kommun har fått bevis på att de gör många saker rätt, särskilt på Facebook.

– Karlstads kommuns Facebooksida har i många år haft flest följare och gillare av alla svenska kommuner. Vi ser fortfarande ett starkt engagemang från Karlstadsborna där, trots att användningen av Facebook börjat plana ut, säger hon.

Behov av utbildning

Däremot finns det många andra konton som inte nått ut på samma sätt. För ett par år sedan påbörjades därför ett arbete för att öka marknadsföringen i sociala medier.

– Vi ville höja medvetenheten kring den här typen av kommunikation i hela organisationen. Det visade sig till exempel att väldigt få använde sig av Facebook Business manager.

Act Mediebyrå kontaktades för att hålla en grundläggande utbildning i annonseringsverktyget.

– Vi var väldigt många deltagare, lite för många och med väldigt olika förkunskaper, vilket lärde oss att vi behöver utbilda färre åt gången. Efter det har vi anlitat Johan Kullberg på Act Mediebyrå för fler utbildningar i marknadsföring i olika sociala kanaler, då i mindre grupper och det har fungerat väldigt bra, säger Debora Karlsson.

Ökad kunskap och medvetenhet

Hon menar att utbildningarna varit väldigt lärorika och att de lett fram till en större medvetenhet.

– Utbildningarna har hjälpt oss att marknadsföra på ett bättre sätt, men även att inse våra begränsningar. Vi behöver även fortsatt extern hjälp med en del av vår marknadsföring i sociala kanaler. Dessutom har utbildningarna gjort oss till bättre beställare av tjänster i takt med att vår egen kunskap ökat, säger Debora Karlsson.

Idag finns Karlstads kommun primärt på Facebook och Instagram, om man ser till de sociala kanalerna, men Debora menar att det hela tiden sker en utveckling.

– Vi tittar på hur vi kan använda Snapchat och Youtube i högre utsträckning än idag för att nå ut till yngre målgrupper. Vi ska även börja använda Instagram för koncernövergripande nyheter. Det är en utmaning att ställa om i en så här stor organisation och hänga med på ett bra sätt i de kanaler där våra målgrupper finns, det ändras ju ganska snabbt, säger hon.

Hon menar att utmaningen ligger i att kommunicera med en målgrupp på 94 000 personer i varierande åldrar.

– Vi behöver resurser för att finnas i många kanaler, och vi måste ha kunskapen för att göra det på ett bra sätt, säger hon.

Fler artiklar