Webb
Sökordsanalys

Ökad synlighet

Som ett första steg gör vi alltid en sökordsanalys för att kartlägga vad dina potentiella kunder söker efter på Google. Google är idag den största och mest kraftfulla sökmotorn. För att nå ut med ditt budskap är det viktigt att bli sökbar och relevant. När vi genomför sökordsanalysen utgår vi från din webbplats och ser över vad din verksamhet erbjuder för tjänster och produkter. 

För att sticka ut bland konkurrenter behöver vi hitta relevanta och meningsfulla sökord som passar din verksamhet och/eller din bransch. Vi gör en analys på de sökord med störst potential när det kommer till att driva trafik till er webbplats och på ord som är mest lönsamma. Vi hjälper dig att synas och rankas högt på Google vilket är betydelsefullt för att nå ut till nya kunder och sticka ut ur mängden.

Hitta rätt sökord

Vi gör alltid en sökordsanalys för att kartlägga vad din målgrupp faktiskt söker efter. Använder du orelevanta sökord på din webbplats kan du gå miste om potentiella kunder och besökare. I sökordsanalysen är det därför viktigt att inte helt utgå från vad du själv använder för ord på dina tjänster eller produkter. Undersök hur sökorden presterar och hitta motsvarande matchningar som målgruppen faktiskt söker efter. På så vis ökar chanserna att din målgrupp hittar till din webbplats och relevant sida. Ju mer data vi har, desto enklare och bättre blir det att hitta rätt sökord för din verksamhet. Vi på Act Mediebyrå identifierar rätt sökord som har relativt hög trafik och som du kan ranka högt på. Därefter gäller det att aktivt skapa innehåll på din webbplats som hör ihop med sökorden från analysen. Så ökar vi trafiken till din webbplats genom tids-och kostnadseffektiv sökordsoptimering.

webbplats

Så hjälpte vi Karlstads Kripraktorklinik

Karlstads kiropraktorklinik efterfrågade en uppdaterad webbplats som är tydlig och lättanvänd, vars huvudsakliga uppgift är att förmedla deras tjänster på ett så lättöverskådligt sätt som möjligt. Samt att filma och fota deras verksamhet som fångar deras kunskap och tjänster både på webbplatsen och i sociala medier.