resultat

Seo ikon

mätbara resultat

Uppföljning och mätbara resultat är viktigt för oss på Act Mediebyrå. Tillsammans med oss kan du själv bestämma eller få rekommendationer kring hur ofta du vill ta del av våra uppföljningar. I och med att vi jobbar mycket med de digitala kanalerna kan vi mäta alla insatser vi gör. Det innebär att du som kund får en enkel och tydlig översikt över dina medieinvesteringar. Vi samlar data och analyserar kontinuerligt om ditt innehåll gått bra och varför. Vi utvärderar även vår egen insats under en kampanj. Tack vare mätbarheten i sociala medier och digitala kanaler får du svar på vad du fått för varje investerad krona. Det här innebär en trygghet för dig om kund.

Ikon för film

dynamisk marknadsföring

Vi mäter också hur ditt innehåll engagerar målgruppen på olika plattformar och förfinar hela tiden innehållet utifrån hur väl det mottagits. Vi jobbar hela tiden proaktivt för att förbättra och förfina ditt innehåll och dina annonser. Det kallas dynamisk marknadsföring och innebär egentligen att vi hela tiden mäter, utvärderar och optimerar mediekanaler och budskap. För dig som kund innebär det här att vi hela tiden jobbar med att hitta den mest optimala kanalen och budskapet för just din annonsering. I praktiken innebär det att de kanaler som fungerar bäst får mer utrymme av oss och likadant med innehåll. Det som fungerar bäst jobbar vi mer med.
ikon för analys

framtida rekommendationer

När du jobbar med oss får du, som sagt, alltid mätbara resultat och uppföljningar när du vill ha det. När vi avslutat en kampanj vill vi gärna ses för att gå igenom resultatet av insatsen. Vi analyserar dina resultat och presenterar en sammanställning tillsammans med framtida rekommendationer. Det här gör vi för att både du och vi ska kunna dra lärdomar av de insatser vi gjort. Jobbar vi tillsammans under en längre tid lägger vi upp en form för avstämning som passar bra för er och oss. 

kontakta oss