Grafisk profil
Ditt ansikte utåt

En grafisk profil är ansiktet utåt för din verksamhet och är ofta det första en potentiell kund upplever vid en första kontakt. Den grafiska profilen stärker och tydliggör ditt varumärkes visuella uttryck och ska gå hand i hand med din verksamhets värderingar och mål.

Grafisk profil - ditt ansikte utåt

Att vara konsekvent och använda samma färger, former, typsnitt och element i dina digitala kanaler ökar igenkänningsfaktorn för ditt varumärke. Ditt företags visuella uttryck påverkar i väldigt hög grad hur era kunder uppfattar varumärket. 

Kort och gott handlar det om att skapa ett tydligt varumärke som alla i verksamheten hjälper till att implementera. Ett starkt visuellt uttryck kan stärka ditt företags position. 

Med hjälp av en grafisk profil sparar du tid genom att alla byggstenar redan finns på plats och därigenom går arbetet snabbare när det finns tydliga riktlinjer att följa.

En grafisk profil är alltid utbyggbar och vi utgår alltid från din behovsbild och tillsammans går vi igenom vad du behöver till just din verksamhet.

En grafisk profil innehåller

Marknadspartner

Så hjälpte vi Wenmec

Wenmec har gjort stora satsningar det senaste året då de bland annat investerat i ombyggnation av lokaler. För att matcha den fysiska uppgraderingen ville de även ha en ny grafisk profil och webbplats samt påbörja ett långsiktigt arbete med arbetsgivarvarumärket. Det var här vi kom in i bilden.