Film och foto
Vi hjälper dig nå ut i mediebruset

Det är en sak att skapa innehåll, och en annan att faktiskt nå resultat. Vi skapar genomtänkt innehåll som engagerar din målgrupp och ser till att materialet speglar ditt varumärke. Med hjälp av rätt tonalitet i text, bild och film ser vi till att du når ut i mediebruset.

Produktion

För att fånga upp din målgrupp krävs det mer än bara text. Vi finns här för att hjälpa dig och tillsammans tar vi fram kraften ur ditt varumärke. Vårt digitala beteende handlar ofta om att det ska gå snabbt och har därför inte många sekunder på oss att få målgruppen att stanna upp och ta till sig informationen. Men med hjälp av  genomtänkt foto- och filmmaterial kan vi skapa ett högre engagemang och marknadsföra ditt varumärke. Dessutom kan du nyttja materialet i alla dina digitala kanaler.

Stärk ditt varumärke med innehåll

Film och foto har stor betydelse för din digitala närvaro och skapar en nyfikenhet bland besökarna. Med foton kan du skapa en genuin och personlig känsla på dina digitala kanaler. Vi på Act Mediebyrå har lång erfarenhet av att arbeta med innehåll och producerar material som lyfter din verksamhet, personal och tjänster.

Rörligt material är effektivt för att skapa engagemang hos din målgrupp. Genom film kan du på ett enkelt och personligt sätt visa din verksamhet och vad ni erbjuder. Rörligt material skapar en interaktion mellan dig och din målgrupp samtidigt som Google och sociala plattformar uppskattar rörligt material. Vi ser till att nå ut med ditt budskap genom film och foto.

Film

Foto

Film

Så hjälpte vi Askås

Askås ville ha hjälp att lyfta sitt varumärke, förstärka sitt arbetsgivarvarumärke, inför kommande rekryteringar och skapa referensfilmer. Act Mediebyrå fick i uppdrag att ta fram idé och lösning. Act Mediebyrå har producerat nio filmer tillsammans med Askås som visats på TV samt i digitala kanaler. Vi har även tagit fram strategi, innehåll och skött annonsering i digitala, sociala och traditionella kanaler.