Digital marknadsföring
Målgruppsanalys

Vårt arbete börjar alltid med analys. Vi lämnar inte något åt slumpen utan utgår alltid från dina förutsättningar och önskade resultat. Genom vår målgruppsanalys får vi djupare kunskap om personernas behov, önskemål och drivkrafter. Det gör att vi på ett träffsäkert och effektivt sätt når ut med ditt varumärke och budskap till rätt personer.

Digital strategi

Vi lämnar inte något åt slumpen utan utgår alltid från målgruppen, dina förutsättningar och önskade resultat. I startskedet genomför vi en målgruppsanalys där vi tar reda på vilka personer vi ska vända oss till, med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Genom vår målgruppsanalys får vi djupare kunskap om personernas behov, önskemål och drivkrafter. Det gör att vi på ett träffsäkert och effektivt sätt når ut med ditt varumärke och budskap till rätt personer. Målgruppsanalysen är en viktig del av vårt arbete för att bedriva framgångsrik marknadsföring.

Hitta din målgrupp

Vill du nå ut till fler med dina tjänster eller produkter? Då är betald annonsering i digitala kanaler en effektiv och kostnadseffektiv väg att gå. För att din investering ska ge största möjliga utdelning krävs att du känner till din målgrupp. Vi på Act Mediebyrå genomför SWOT-analyser tillsammans med dig för att vi ska kunna lära känna ditt företag, dina kunder och i vissa fall även dina konkurrenter. Utifrån SWOT-analysen gör vi sedan en analys av din målgrupp. Här tar vi reda på vilka personer du vill och kanske behöver nå för att nå ut med ditt budskap. I kommunikation med dig ser vi till att fånga rätt publik både geografiskt och demografiskt. Med hjälp av denna analys kan vi dra slutsatser om målgruppens situation och behov. Nästa steg är att genomföra medieval som ligger till grund för hur, var och när du ska annonsera.

Annonsering

Så hjälpte vi Branäs

Branäsgruppen har valt att ta hjälp av en extern aktör när det kommer till marknadsföring i de digitala kanalerna för Branäsgruppens samtliga anläggningar. Idag annonserar Act Mediebyrå digitalt åt företagets två största anläggningar Branäs och Kungsberget. Uppdraget till Act var att öka försäljningen online med fokus på barnfamiljer. Vi har även tagit fram marknadsplaner samt gjort inköp av samtliga medier åt Branäsgruppen.