text

ikon för rekrytering

din digitala närvaro

Vi på Act Mediebyrå kan hjälpa dig med din digitala närvaro. Beroende på hur ditt behov ser ut kan vi leverera olika typer av content till ditt sociala flöde. Känner du att du varken har tiden, lusten eller kunskapen att publicera text, bilder eller filmer på sociala medier? Då kan vi ta ett helhetsgrepp och både producera material samt publicera och annonsera i dina digitala kanaler. Vi tar fram en strategi för hur din digitala närvaro ska se ut gällande ton, budskap och utförande. Sedan producerar och publicerar vi helt enkelt åt dig. Vill du hellre skapa eget innehåll och publicera kan vi hjälpa dig med en strategi. Du väljer själv hur mycket eller lite hjälp du vill ha från oss.

Ikon för grafisk formgivning

innehåll till sociala medier

Vill du kommunicera bättre i text med dina nuvarande och potentiella kunder? Idag är digital närvaro ett effektivt och nästan nödvändigt sätt för att marknadsföra sig och bygga ett varumärke. Men det är inte alltid helt lätt. Ofta har man som företagare fullt fokus på kärnverksamheten och även om man har en vilja att kommunicera mer eller bättre i sociala medier, via nyhetsbrev eller på webben så är det en uppgift som, inte sällan, faller mellan stolarna. Det här är ett problem vi märkt av och har därför tagit fram en lösning.

Ikon för text

text i sociala medier

Hur funkar Facebooks algoritm? Och hur ofta ska jag publicera på Instagram för bästa resultat? Vi har svaren på alla dina frågor om sociala medier och digitala kanaler. Content betyder innehåll och om du behöver hjälp med ditt innehåll i sociala medier kan vi hjälpa dig att ta fram en contentplan. Vi har stenkoll på hur Facebookalgoritmen fungerar och vilket material du ska ha till ditt Instagram- eller LinkedInflöde. Med vår hjälp kan du få en röd tråd i allt ditt innehåll. Från webben till dina sociala medier. En medveten och aktiv digital kommunikation stärker ditt varumärke och ökar chansen att ditt budskap når fram.
Ikon för annonsering

SEO för webb

Act Mediebyrå producerar texter till din webb som gör dig sökbar och samtidigt ger rätt information till besökaren. Att göra din webbsida sökbar för Google är ett måste om du ska kunna nå ut till din målgrupp och uppfattas som relevant. Vi sökmotoroptimerar texten till din webbsida för att just du ska sticka ut och nå fram med ditt budskap. Det här kan vara en hel vetenskap i sig, därför har vi SEO-experter som jobbar med det här dagligen och håller oss uppdaterade med de senaste nyheterna.

Ikon för text

textproduktion

Vill du ha hjälp med nyhetsbrev, material till annonser, artiklar eller andra typer av texter så kan vi hjälpa dig. Vi producerar alla typer av texter oavsett kanal eller syfte. Vi har alltid ditt budskap och mål i fokus när vi tar fram textmaterial åt dig. Hör av dig om du ser att vi kan hjälpa dig med något som rör textproduktion.

kontakta oss