grafisk formgivning

ikon för analys

grafisk identitet

Grafisk formgivning innebär flera olika saker. Det mer övergripande arbetet kallas att ta fram en grafisk identitet. Det är något alla företag bör ha, oavsett vad man arbetar med. Har du ett företag, arbetskläder, trycksaker, en webbsida och kanske bilar är det den grafiska identiteten som visar upp ert företag både externt och internt. En bra grafisk identitet ska kommunicera de värden som ditt företag står för och knyta ihop verksamhetens alla delar. Därför ska den också gå igen i alla element för att göra mest nytta. Act Mediebyrå tar fram grafiska identiteter för alla typer av företag.

resultat ikon

logotyper

Hos oss på Act Mediebyrå innebär den grafiska formgivningen även att vi tar fram logotyper. Oavsett om du just har startat företag och behöver en logotyp eller redan har en befintlig som behöver uppdateras kan vi hjälpa dig. Din logotyp ska alltid utgå från vilken typ av tjänster du erbjuder och vad du vill signalera till dina kunder. Har du en befintlig logotyp kan vi hjälpa dig att bearbeta om den till en mer modern tappning. En logotyp är något som ska hänga ihop med den grafiska identiteten och profilen. För att hänga med i den digitala utvecklingen och samtidigt göra det extra tydligt vad företaget står för kan vi även animera logotypen.

Webbutveckling ikon

webbdesign

Vi designar och bygger webbsidor åt dig. När vi gör designen till en ny webb utgår vi alltid från grafiska identiteten och profilen om det finns en sådan. Har du ingen idag hjälper vi till att ta fram en så att besökaren får en tydlig bild av just ditt företag. Användarvänlighet och sökbarhet är två begrepp vi alltid utgår från när vi designar en ny webb. Har du redan en befintlig webbsida som behöver fräschas upp lite hjälper vi självklart till med det.

Ikon för nyheter

trycksaker

Act Mediebyrå producerar trycksaker utifrån dina behov. Det kan vara allt från visitkort, rollups, en folder eller broschyr till klistermärken, flyers och posters. Vi har etablerade kontakter med kostnadseffektiva tryckerier och har en gedigen kunskap om tryckprocessen. Vi sköter även alla kontakter om du vill det. Självklart producerar vi även allt material digitalt.

ikon för content

grafisk profil

Din grafiska profil är resultatet av din grafiska identitet och innefattar allt grafiskt material inom varumärket. Den grafiska profilen innehåller vilka färger, typsnitt och andra grafiska material ditt företag ska använda för att kommunicera ut ert budskap på rätt sätt. Därför innehåller den grafiska profilen också generella riktlinjer kring det grafiska materialet, bildmanér, mallar för extern och intern kommunikation samt profilmaterial som kläder, pennor, bilar eller skyltar.

kontakta oss