Annonsering
Snapchat

Snapchat har sett en stor ökning av antalet användare de senaste åren och majoriteten av de som använder kanalen är födda på 00 och 90-talet. Hela 74 procent av personer födda på 00-talet använder Snapchat dagligen. Det är en plattform som används frekvent och agerar som en kommunikationskanal för yngre personer, i stället för Messenger.

Snapchat som annonseringsplattform

Snapchat skiljer sig från övriga medier på ett par punkter. Dels är det en kostnadseffektiv plattform där du nästan uteslutande når en yngre användarskara än många konkurrerande sociala medieplattformar, dels ställs krav på kort kommunikation. Precis som videos i användarnas chattfunktion kan varje annons vara maximalt tio sekunder lång. Den korta tiden gör att du som annonserar på plattformen behöver vara kort, koncist och ha ett tydligt budskap. Det är en speciell form av story telling som ställer höga krav på materialet. Ditt budskap behöver komma direkt och fånga publikens uppmärksamhet. Snapchat är därför ett gott komplement till andra medier i mixen. Om en användare sett eller stött på en annons med ett visst formspråk på en annan plattform har den lättare att ta till sig ditt komprimerade Snapchat-budskap. Av samma anledning är det också ett medie som bör användas när en kampanj pågått ett tag för att ha etablerat relationen och igenkänningen hos publiken.

Därför ska du synas på Snapchat

Annonsering

Så hjälpte vi Torsby kommun

Torsby kommun såg tidigt behovet av en extern rådgivare inom marknadsföring. De sökte en oberoende partner som kunde navigera i ett nytt och komplext medielandskap. Torsby kommun anlitar Act Mediebyrå som extern marknadsavdelning. Act Mediebyrå genomför analys, rådgivning, strategi, medieplanering och genomförande av olika kampanjer.