content

Skippa inte målgruppsanalysen, för guds skull

Att skippa förarbetet är som bekant aldrig särskilt lönsamt. Att undersöka vilka behov, önskemål och drivkrafter din målgrupp har öppnar upp för en lönsam kampanj. Helt ärligt, klickar du på en annons som inte fångar ditt intresse direkt?

Arbetet att skapa en kampanjstrategi är lite mer omfattande än vad många tror. Ju mer du vet om din målgrupp desto mer träffsäkert material kan du skapa. Sara Gunnarsson jobbar dagligen med att analysera målgrupper åt företag här på Act Mediebyrå.

– Det är inte helt ovanligt att företag har olika typer av målgrupper. Vid analysen av målgruppen kartlägger vi vart de bor, hur gamla de är, vad de har för livsstil, vad de är intresserade av, jobbar med och hur deras köpresa ser ut. Först när vi vet vilka personer vi ska nå kan vi kika på vilka medier de konsumerar för att sen skapa rätt material till rätt kanal.

Rätt mediemix för rätt målgrupp och kampanjmål

Allt hänger ihop – vad vill du att målgruppen ska göra, vilka medier konsumerar de och vilket resultat vill du ha? Mediemixen tillsammans med strategin blir en viktig del för att du ska nå resultat.

– Beroende på ditt uppsatta mål väljer du de kanaler där du når flest kontakter på ett kostnadseffektivt sätt. Mediemixen är viktig och varierar beroende på dina mål, exempelvis när du vill öka kännedom eller driva konverteringar. Olika målgrupper konsumerar olika medier och de kan även befinna sig i olika delar av köpresan, berättar Sara.

Strategi och material

Du har 1,2 sekunder på dig att få din kund intresserad. Därför kan vi inte använda samma material igenom hela kampanjperioden. Hur mycket din målgrupp känner till om din tjänst eller produkt har stor betydelse för hur strategin och materialet kommer att se ut.

– Vi ser bäst resultat när våra kunder eller vi skapar material anpassat efter mediet och olika delar av kampanjen. Rörligt material funkar bra när du vill nå ut till många och skapa kännedom. När vi väl fått kunden intresserad förser vi dem med mer specifik information om produkten eller tjänsten, gärna med länk och call to action till mer information, berättar Sara.

Ganska ofta förekommer det att företag har ett inifrån-och-ut perspektiv. De berättar vad de säljer men inte varför. Fråga din kundservice vilka problem dina kunder har. Lös dem. Och gör det på ett sätt som kunden förstår och använd inte interna ord.

– Jag skulle vilja säga att de som lyckas bäst är de som pratar ett enkelt språk. De är också duktiga på att vara tydliga med kundnyttan i sina budskap. I många fall är det magkänslan som avgör ett köp, därför är det extra viktigt att berätta varför kunden ska köpa just din produkt eller tjänst. Tonalitet och bildmaterial är lika viktigt som själva budskapet, säger Sara.

Så summan av kardemumman – analysera din målgrupp och använd dig av ord som dina kunder känner igen sig i och förstår. Skapa mediespecifikt material för att fånga deras intresse och arbeta med olika budskap i olika delar av kundresan.

Läs mer