Annonsering

Rekrytering med hjälp av digital annonsering

När du rekryterar är det främsta målet att hitta rätt kandidat som passar för jobbet. Som din externa aktör hjälper vi dig i rekryteringsprocessen genom att pricksäkert annonsera till rätt målgrupp och på rätt plattform. Vi använder oss främst av LinkedIn och Facebook/Instagram vid rekryteringsannonsering och med Act Mediebyrås digitala modell anpassar vi kampanjer efter just dina behov. Fördelarna med rekryteringsannonsering är framför allt att vi når personer med rätt kvalifikationer på ett kostnadseffektivt och mätbart sätt.

För att nå en framgångsrik rekryteringskampanj följer vi alltid dessa steg:

  1. Målgruppsanalys och kanalval
    Det första och viktigaste är att bena ut vilka personer du vill nå ut till och potentiellt anställa. Vi genomför en målgruppsanalys där vi kartlägger personer utifrån geografi, demografi, intresse och beteende. När målgruppen är fastställd bestämmer vi vilka kanaler som är bäst lämpliga att annonsera på för att nå ut med rätt budskap till rätt person.
  2. Annonsering och optimering
    När vi annonserar A-och B testar vi alltid med olika bilder, filmer eller copyn. Detta för att kunna mäta vilket innehåll som målgruppen uppskattar mest och på så sätt kunna optimera efter bäst resultat. Vi arbetar också dynamiskt med budgetfördelningen på kampanjerna för att få nå det bästa resultatet. Det innebär att vi mäter vilken mediekanal som levererar bäst utifrån målsättning och syfte och flyttar budget därefter.
  3. Mätbara resultat och uppföljning
    Eftersom vi jobbar med digitala kanaler så kan vi mäta resultat under kampanjens gång och utvärderar alltid hur det har gått. Vi samlar data och analyserar resultaten som du får i ett samlat dokument efter avslutad kampanj. Vi utvärderar även vår egen insats för att du ska känna dig i trygg under hela processen.

Fler artiklar