Så hjälpte vi
Wenmec

Wenmec är ett väletablerat och stabilt verkstadsföretag som tillverkar kompletta systemleveranser, produkter och komponenter för industrin världen över.

– Arbetet tillsammans med Act Mediebyrå har gett många positiva effekter. Framför allt har det förstärkt vi-känslan internt, säger Peter Holmstrand, produktionschef på Wenmec.

Uppdrag och lösning

Wenmec har gjort stora satsningar det senaste åren då de bland annat investerat i ombyggnation av lokaler. För att matcha den fysiska uppgraderingen ville de även ha en ny grafisk profil och webbplats samt påbörja ett långsiktigt arbete med arbetsgivarvarumärket. Det var här vi kom in i bilden.

Den grafiska profilen omarbetades och logotypen fick ett mer rent och modernt uttryck. Webbplatsen utformades efter den grafiska profilen och informationen om vad företaget faktiskt gör förenklades. Till lanseringen skapades även en film som kommunicerar Wenmecs värden. För att sprida nyheten om den nya webben annonserades filmen med tillhörande bildtext på Facebook, Instagram och LinkedIn. En content-och marknadsplan skapades och ett långsiktigt arbete med synlighet i sociala medier påbörjades. Med fokus på arbetsgivarvarumärke har nu Wenmecs sociala kanaler fyllts med deras DNA och personalporträtt där följarna får lära känna Wenmec inifrån.

Wenmec om resultatet

Tillsammans med Wenmec har vi byggt en strategi som har fokus på både arbetsgivarevarumärke och Wenmecs olika affärsben.

– Med hjälp av personalportätten som kommer ut varje vecka har hela gruppen förts närmare. Personalen tycker det är kul att få reda på nya saker om varandra, det har till och med lett till att vissa funnit vänskap då de insett att de är likasinnade sina kollegor. Det har skapats en stolthet kring varumärket Wenmec. Nu är det kul att visa upp våra sociala medier och skylta med vårt varumärke och vad Wenmec faktiskt är, berättar Peter Holmstrand, produktionschef på Wenmec.

Förutom personalporträtt och fokus på Wenmecs arbetsgivarsvarumärke så har vi tillsammans med kund arbetat med varumärket Wenmec i helhet. Med en tydlig plan och ett enkelt språk har vi kontinuerligt kommunicerat ut Wenmecs hårda och mjuka värden. Detta för att följare och intressenter med enkelhet ska lära känna företaget, branschen och arbetssättet.

– En annan rolig grej är att vi fått mycket bra feedback från andra företag som har gillat vårt arbete. De har blivit såpass inspirerade att de velat ta efter konceptet och själva börja jobba med sitt arbetsgivarvarumärke på sociala kanaler, avslutar Peter.

Har du tagit del av Wenmecs satsning?