Så hjälpte vi
Livv Hotel & Spa Concepts Scandinavia​

”Det är lätt att samarbeta med Act och de är mycket kompetenta. De är även proaktiva, flexibla och ärliga. Vi litar fullt ut på att de alltid gör bästa möjliga för oss.”

– Fredrik Rundblom
CEO, Livv. Hotel & Spa Concepts Scandinavia

Uppdrag, lösning och resultat

Livv erbjuder hotellinredning och tillbehör för hotell-, spa- och konferensanläggningar i Skandinavien. Som ledande grossist är deras ambition är att erbjuda en enklare vardag för sina kunder. De lägger stor vikt vid att alltid ha ett brett sortiment med snabba leveranser samt att utveckla hållbara produkter.
Produkter och större koncept har tidigare sålts genom uppsökande försäljning. Livv ville nå ut till fler i sin målgrupp och driva mer försäljning via sin webbplats. Behovet var att kartlägga målgruppen, skapa kännedom, driva trafik och försäljning via digitala kanaler samt producera material.

Vi gjorde en grundlig analys av målgruppen samt en medievalsanalys. Medievalet föll på annonsering via de digitala kanalerna Facebook, Instagram, LinkedIn och Google Display som är bärare av att skapa kännedom och konverteringar. Vi adderade Google sök för att fånga upp sökbehovet. Tillsammans med Livv satte vi ihop en strategi och en taktik framåt.

Vi gjorde en prioritering av den totala budgeten och valde att jobba både med annonsering i sociala och digitala kanaler, SEO på webbplatsen, innehåll till sociala medier och nyhetsbrev. I content- och annonseringsplanen har vi sett till att skapa en röd tråd mellan kanalerna och kampanjerna. Vi har arbetat med att skapa varumärkeskännedom genom räckviddsbärande kanaler parallellt som konverteringsannonser har varit en viktig del i att driva trafik och försäljning till webbplatsen.

Livv hade önskemål om att få en marknadspartner som kunde hjälpa dem i alla frågor som gäller marknadsföring. Ett nära samarbete med stort förtroende gör att vi kan prioritera arbetsuppgifter mellan Act och Livv för att förbättra och optimera där det gör mest skillnad. Vi skapade en Google Data Studio för att vårt samarbete skulle bli så transparent som möjligt och därmed göra det enklare att ta beslut om framtida satsningar.

Marknadsföringen påbörjades 2020 och är pågående. Under året som gått har vi tillsammans fått insikter, prioriterat och förändrat för att få bästa möjliga resultat. Under 1 jan – 28 april 2021 ser resultatet ut så här (i jämförelse med föregående månader):

  • ROAS (Return on Ad Spend) är 688,82%
  • En ökning av konverteringsvärde på 64,3% under perioden
  • Den genomsnittliga sessionslängden på webbplatsen har ökat samtidigt som vi ser en lägre avvisningsfrekvens. Dvs. vi har nått en relevant målgrupp.