branäsgruppen

Branäs ligger i värmländska Torsby kommun och det var där Branäsgruppen började sitt arbete. Idag är Branäs en framgångsrik och expanderande verksamhet med stor framgång, inte minst hos skidälskande barnfamiljer. Totalt ingår idag sex skidorter i Branäsgruppens koncern.

Läs artikeln: Så ökade Branäsgruppen försäljningen online.

uppdrag

Branäsgruppen har valt att ta hjälp av en extern aktör när det kommer till marknadsföring i de digitala kanalerna för Branäsgruppens samtliga anläggningar. Idag annonserar Act Mediebyrå digitalt åt företagets två största anläggningar Branäs och Kungsberget. Uppdraget till Act var att öka försäljningen online med fokus på barnfamiljer. Vi har även tagit fram marknadsplaner samt gjort inköp av samtliga medier åt Branäsgruppen.

lösning

Act Mediebyrå jobbar med annonsering i de digitala kanalerna och Googles produkter. Vi annonserar, mäter, optimerar och jobbar dynamiskt utifrån den annonseringsstrategi vi tagit fram. Under säsongen 17/18 ökade försäljningen med 50 % jämfört med året innan med samma budget. Detta tack vare en uppskattad produkt och välriktad digital marknadsföring. Vi har arbetat strategiskt och dynamiskt med att hitta rätt målgrupper och för att nå kundens målsättningar. 

se mer om samarbetet

kontakta oss