Så hjälpte vi
Branäsgruppen

Branäs ligger i värmländska Torsby kommun och det var där Branäsgruppen började sitt arbete. Idag är Branäs en framgångsrik och expanderande verksamhet med stor framgång, inte minst hos skidälskande barnfamiljer. Act Mediebyrå verkar som en marknadspartner där vi hjälper Branäs, Vallåsen och Kungsberget med digital marknadsföring.

Läs artikeln: Så ökade Branäsgruppen försäljningen online.

Uppdrag och lösning

Branäsgruppen har valt att ta hjälp av en extern aktör när det kommer till marknadsföring i de digitala kanalerna för Branäsgruppens samtliga anläggningar. Idag annonserar Act Mediebyrå digitalt åt företagets anläggningar Branäs, Vallåsen och Kungsberget. Uppdraget till Act Mediebyrå var att öka försäljningen online med fokus på barnfamiljer. Vi har även tagit fram marknadsplaner samt gjort inköp av samtliga medier åt Branäsgruppen. Under flera år har vi tillsammans med Branäsgruppen ökat försäljningen till deras anläggningar genom en tydlig marknadsplan och gott samarbete.
Act Mediebyrå jobbar med annonsering i de digitala kanalerna och Googles produkter. Vi annonserar, mäter, optimerar och jobbar dynamiskt utifrån den annonseringsstrategi vi tagit fram. Under säsongen 17/18 ökade försäljningen med 50 % jämfört med året innan med samma budget. Dessa fina resultat har fortsatt under åren. Detta tack vare en uppskattad produkt och välriktad digital marknadsföring. Vi har arbetat strategiskt och dynamiskt med att hitta rätt målgrupper och för att nå kundens målsättningar.

Se mer om samarbetet

Casefilm producerad av Act Mediebyrå. Filmmaterial producerat av Ripley Film & Stills, Branäsgruppen och Act Mediebyrå.