Så hjälpte vi
Boda Borg Karlskoga

Besökarna på Boda Borg får vara med om att fysiskt och mentalt delta i utmanande aktiviteter som kallas questar. Boda Borg Karlskoga erbjuder aktiviteter för familjer, grupper och kompisgäng. Fokus ligger också på konferenser och teambuildingaktiviteter.

– Act Mediebyrå är professionella och har förmågan och insikten att anpassa sina tjänster utifrån våra behov, Samuel Bergwall på Boda Borg Karlskoga.

Uppdrag och lösning

Boda Borg Karlskoga har sedan 2016 samarbetat med oss på Act Mediebyrå när det kommer till marknadsföring. Act Mediebyrå har under åren varit heltäckande marknadspartner åt Boda Borg Karlskoga. Det innebär att de har haft behov av en extern partner för att sätta upp annonser, skapa innehåll, utvärdera och hantera alla delar som rör marknadsföring.

Under åren har vi producerat olika typer av content som till exempel bilder och filmer åt Boda Borg Karlskoga. Vi är en heltäckande marknadspartner med ansvar för medierådgivning, medieplanering och medieköp. Vi sköter all typ av annonsering och andra marknadsinsatser och tar även hand om säljsamtal och utvärderar marknadstjänster.

Bodaborg om samarbetet

– Vårt samarbete med Act fungerar mycket väl. De är alltid tillmötesgående och genuint intresserade att vara med och utveckla vår verksamhet. De har från första början visat stort engagemang och vi känner stort förtroende för Act.

Under pandemin blev det extra tydligt där de snabbt förstod vår sits och anpassade sig efter rådande omständigheter. Den stora fördelen att samarbeta med Act är att vi frigör tid för oss själva där vi kan fokusera på det vi är bra på, , berättar Samuel Bergwall på Boda Borg Karlskoga.