VIVAB valde utbildning för att nå ut till kommuninvånare mer effektivt

Lastbil från Vivab

Att som kommunalt bolag nå ut till invånarna i två kommuner om frågor som rör vatten, avlopp och återvinning är utmaningen VIVAB står inför. För att hänga med i den digitala utvecklingen och skapa större interaktion valde man att utbilda sig inom digitala och sociala kanaler. VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB, är ett […]