Rekrytering

Jobbar du med rekrytering? Behöver du ett bollplank som hjälper dig att hitta din målgrupp för att få in rätt ansökningar? Act Mediebyrå har utvecklat en snabb och kostnadseffektiv lösning när du ska rekrytera personal.

I dagsläget finns det många valmöjligheter och effektiva sätt att nå precis rätt person. Vi erbjuder, som i alla våra projekt, medierådgivning inom traditionell-, digital-, mobil-, sök- och sociala medier. Vi prickar rätt i vårt lösningsförslag genom att göra en oberoende medierådgivning och medieplanering med hjälp av en målgruppsanalys och en medievalsanalys. Därefter gör vi de medieköp som krävs.

Rätt kanalval ger bäst ansökningar

Det är viktigt att välja rätt kanal för att hitta rätt personer och därmed få in kvalitativa ansökningar. I dagsläget är den digitala- och sociala medievärlden oerhört pricksäker. Här kan du välja precis den personen du letar efter – ålder, kön, intressen, yrke och placering. Med retargeting-annonsering kan du följa personen för att nå ut med din annons flera gånger och på så sätt öka sannolikheten att personen tar kontakt.

Använd ditt varumärke i samband med rekrytering

Skapa en positiv känsla genom att trycka på alla fördelar med ditt varumärke samtidigt som du söker personal. Vi hjälper dig gärna med en innehållsplan och idéer runt ditt material.

Enkla paketlösningar

För att göra det extra enkelt för dig i en rekrytering så erbjuder vi olika paketlösningar för att du skall komma igång snabbt beroende på dina förutsättningar, tid och budget.

1

Rekrytering Small

Du behöver bara delge information om tjänsten, målgruppen och budgeten. Vi gör en oberoende målgruppsanalys och en medievalsanalys för att komma fram till hur vi når rätt person, på rätt plats, i rätt tid. Vi planerar strategi och medieinsats för att du ska få ett bra resultat. Därefter kan du själv genomföra rekryteringen.
2

Rekrytering Medium


Vi genomför annonseringen åt dig. Genom oberoende analys skapar vi en strategi och medieplanering utifrån din målsättning. Du förser oss med material och vi sköter annonseringen åt dig. Slutligen presenterar vi resultatet av din insats och gör rekommendationer inför nästa rekryteringstillfälle.
3

Rekrytering Large

Likt de mindre paketeringarna presenterar vi en oberoende strategi och medieval för din annonsering. Skillnaden är att vi projektleder hela uppdraget åt dig – allt från innehåll till själva annonseringen. Vi analyserar resultatet av insatsen och ger dig framtida rekommendationer.
Kontakta oss